fbpx

SMETA

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – S-Meta Pilar II Audit/SEDEX

Melrose Security behaalt als één van de eerste beveiligingsbedrijven in Nederland het S-Meta Pilar II Audit Certificate.

In de huidige (internationale) markt is het van groot belang er voor te zorgen dat een organisatie voldoet aan de internationale en nationale maatschappelijke normen, marktreguleringen en de daaruit voortvloeiende individuele klantbehoeften.

Organisaties en bedrijven stellen mede daarom ook steeds hogere eisen aan de invulling van de minimumvoorwaarden van sociale verantwoordelijkheid. Vanuit ons MVO-beleid hechten wij ook grote waarde aan de herkomst van producten en productie omstandigheden. Melrose Security heeft daarom, in samenwerking met een aantal van haar gerenommeerde klanten (waaronder de Hilton Group), deze Audit m.b.t. sociale verantwoordelijkheid en ethiek aangevraagd. Organisatiebreed zijn alle hieraan gerelateerde processen doorgelicht, inclusief het interviewen van de medewerkers op kantoor en beveiligers op locatie. Het betreft hier o.a. het opvolgen van de VBeNL CAO, tot het op MVO beleid gebaseerde inkoopproces en het beschikbaar zijn van een zgn. ‘Klokkenluiders-procedure. Na de meerdaagse in-depth audit door SGS, is geconstateerd dat wij op alle niveaus voldoen aan de gestelde S-Meta Pillar II normen (en waarden). De resultaten en positieve uitkomst zijn, volgens de regelgeving op aanvraag, te vinden op SEDEX (https://www.sedex.com/our-services/smeta-audit/). Wij zijn ervan overtuigd dat Melrose Security met deze audit (en advies) haar MVO-beleid verder versterkt en daarmee waarde toevoegt voor de organisatie, de collega’s, partners en haar klanten.