fbpx

Surveillance gemeente Bloemendaal en Heemstede

De-escaleren, het bieden van een luisterend oor en ingrijpen wanneer nodig. Melrose Security draagt bij aan een veilige gemeente; niet alleen door in te grijpen, maar ook door mee te denken over preventieve oplossingen. 

 

Surveilleren gemeente Bloemendaal en Heemstede

De-escaleren, het bieden van een luisterend oor en ingrijpen wanneer nodig. Melrose Security draagt bij aan een veilige gemeente; niet alleen door in te grijpen, maar ook door mee te denken over preventieve oplossingen. 

 

 

Hangjongeren, geluidsoverlast en vernielingen. Op verschillende locaties is afgelopen periode herhaaldelijk melding gedaan van overlast. Deze locaties, door de gemeenten ook wel hotspots genoemd, hebben aanvullende beveiliging en controle nodig om de omgeving veilig te houden. Onder andere gemeente Bloemendaal en gemeente Heemstede hebben daarom Melrose Security ingeschakeld voor assistentie.

 Onze mobiele beveiligers zijn op verschillende plaatsen en tijden aan het surveilleren om onder andere geluidsoverlast, vuurwerkoverlast en vernielingen tegen te gaan. Hun taak is om op een veilige manier kennis te maken met de veroorzakers om additionele informatie te verzamelen. Op deze wijze wordt naast het beperken van overlast ook de oorzaak van het wangedrag gedetecteerd. In samenwerking met Welzijn Bloemendaal jongerenwerkers bieden onze beveiligers een luisterend oor aan de jongeren. Hiermee helpen zij preventieve maatregelen tegen hanggedrag effectiever te maken. Door enkel beveiligers te selecteren die de taal van de jongeren spreken, draagt Melrose Security bij aan een veilige omgeving én het ontlasten van de politie, zodat zij zich volledig kunnen richten op ernstige incidenten. De beveiligers zijn verantwoordelijk voor het de-escaleren van situaties, maar hebben rechtstreeks contact met de politie wanneer striktere interventie vereist is.

 Er wordt een vooraf vastgestelde route afgelegd waarbij onder andere Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek worden bezocht. Doormiddel van het scannen van NFC-tags wordt bijgehouden waar en wanneer de beveiligers een bepaalde locatie hebben bezocht. Tevens wordt er met behulp van de NFC-tags per locatie een korte aantekening gemaakt, waardoor er aan het eind van de dienst een uitgebreide rapportage wordt opgesteld. Hier kunnen de politie en gemeenten vervolgens weer op anticiperen.

Meer weten over onze diensten?

Neem contact op via info@melrosesecurity.nl of 020 408 11 20.